top of page

Referat fra møte mandag 09. desember 2019

Litt annerledes start på møtet i dag da vi fikk besøk av en porsgrunnsdame som gjerne skulle ha kopiert flere video-kassetter over på minnepenn. Vi var flere som hadde forslag til hvordan, men hun fikk også tips om å forsøke Japan Foto. Mulig hun tar kontakt igjen over nyttår.

 

Ellers var vi seks stykker som fikk med oss videoen som Karl hadde annonsert. Med den forandringen at Andreas viste oss hele originalen siden det var han som hadde laget den. En video tatt opp ”backstage” i forbindelse med et filmopptak i 2015 med tilknytning til Telemark og Tarjei Vesaas.

Etter denne visningen ble det ”tur” til en mindre by i Canada som en gang i året arrangerer rodeo-show og som i den forbindelse øker innbyggertallet fra 2.000 til 600.000. Mange, heller risikable stunt med både hester og okser.

 

Mandagsmøtene blir neste år avholdt kun en gang per måned, i.e. den andre mandagen i måneden, med start mandag 13. januar.

I februar og mars vil vi måtte holde møtene i (tidligere) galleri BOB dersom vi skal møtes på biblioteket. Muligheten for å avholde årsmøtet på Elvespeilet vil derfor bli undersøkt.

Dessuten vil vi også vurdere muligheten for å flytte møtene permanent til et annet lokale, f.eks. Hovengasenteret.

 

Tema for neste års første fotokonkurranse : "Nattbilde" – gjerne med tilknytning til jul/nyttår.

Referat fra møte mandag 25. november 2019

Det ble nesten fullt hus denne gangen. Men det var vanskelig å finne motiv på grunn av svært lite frost. Vi var kun to som hadde med bilder, og alt som var produsert ble sett på, uten at vi foretok juryering. Men vi vi pratet litt, og vi vil vurdere programmet neste år på neste møte.

Vi så også på enkelte andre bilder, også overtonings program, blant annet Sparebankens historie, som besto av bilder satt sammen.

Referat fra møte mandag 11. november 2019

Også denne gangen var det relativt beskjedent fremmøtet i og med kun fem medlemmer stilte. Så lenge interessen for å stille på møtene er såpass lav, ble det derfor bestemt at vi fra nyttår av endrer til kun et møte i måneden igjen. Dette blir i så fall lagt til den andre mandagen i måneden.

Klubbens årsmøte blir i februar.

 

Bilder og andre data vil bli forsøkt hentet ut fra den gamle hjemmesiden før denne blir stengt ned. Karl J tar kontakt med Bjørn Erik for å organisere dette.

 

Historiske bilder og avisutklipp vedrørende klubben ble presentert av Karl J. Dette bør organiseres og tas vare på. Enten på den nye hjemmesiden eller på en ”dropbox”-konto som opprettes i klubbens navn.

 

Det kan se ut for at klubbens pc er moden for utskifting. Alternativer bør sjekkes ut. Apple er muligens et alternativ til pc så sant prisdifferansen ikke er for stor.

Referat fra møte mandag 28. oktober 2019

Ny hjemmeside er ”oppe og går”, om enn med relativt beskjedent besøkstall. 86 besøk de siste fire ukene hvorav 38 forskjellige personer.

 

Innlevering og evaluering av bildene til månedens konkurranse med tema ”Nattbilder” ble gjennomført. Denne gang med svært jevnt resultat. Kun et poeng skilte de fem beste bildene. Det endte med at Bjørn og Olav delte de tre førsteplassene og også de to fjerdeplassene.

 

Som vanlig en avsluttende runde med litt fotorelatert prat. Vi tok oss også tid til å kikke igjennom ”gamle” bilder som lå på klubbens pc.

 

Neste måneds konkurransetema blir ”Frost”

Referat fra møte mandag 14. oktober 2019

Noen endringer i innholdet på den nye hjemmesiden ble presentert og vi så litt på hvordan de forskjellige sidene og bakenforliggende bildedata er organisert.

 

Klubbens studioblitser ble rigget til og vi prøvde oss litt fram med kablet utløsing og indirekte utløsing via kameramontert blits. Med litt prøving og feiling fant vi instillinger som fungerte bra. Utstyret er godt egnet til portrettfotografering og er tilgjengelig for utlån. Gi beskjed om behov.

 

Neste møte er om 14 dager. Da er det meningen å presentere og evaluere bilder til månedens konkurranse. Bildene leveres på minnepenn ev. minnekort.

Tema : Natt/kveldsbilde tatt i løpet av de siste tre månedene.

Dersom været er gunstig, kan vi bruke første del av møtet til en tur ”på byen” for å supplere med bilder rett fra kameraet.

 

Ellers ble det tid til litt prat om løst og fast, mest fotorelatert, med litt kaffe ved siden av.

Referat fra møte mandag 23. september 2019

Det var fem personer tilstede på møtet.

Vi diskuterte aktuelle forslag til nye nettsider, og det var stor enighet om å velge Wix. Den synes vi tok hensyn til våre behov i størst mulig grad.

Så snart vi er i gang med denne, skal vi fjerne den gamle nettsiden som dessverre ikke fungerer lenger. Og vi må oppdatere kommune og evt. andre om ny nettside.

Så hadde vi endelig månedens bilde igjen. En noe forsiktig oppstart, men vi er i gang. Vinner ble Olav - en dobbeltseier - idet to bilder fikk samme poengsum.

Etterpå ble det tid til litt småprat og kaffe, før vi tok kvelden. Det ble nevnt et ønske om å ta en tur ut for å ta nattbilder. Det kan jo være neste månedens bilde.

Rapport fra foto-treffet mandag 9. september 2019

Det ble ikke det helt store fremmøtet til foto-turen som vi skulle ha til det nye fugletårnet ved Børsesjø. Og greit var kanskje det, for vi fant ikke frem. 

Det ble derimot en spasertur på godt og vel 3,5 km fra Gjerpen kirke via diverse omveier ned på det vi trodde var stien vi skulle følge, men som etter hvert dreide i feil retning uten antydning av sti nordover mot der det nye tårnet er satt opp.

Vi ble derfor enige om å følge stien til det gamle tårnet. Det gjorde mest sannsynlig nytten sin det også, for noe fugleliv å snakke om, var det ikke. Et par svaner og noen svartender var alt vi kunne se - og de var for langt unna og heller lite fotogene.

 

Så, månedens fotokonkurranse må bli med bilder andre steder med mindre ”fangsten” viser seg å være annerledes på skjermen hjemme enn på kameraet ute.

Det blir derfor Fritt Tema med bilder kun begrenset av kalenderen. For å kunne være med i konkurransen om månedens bilde, må bildet være tatt i løpet av de siste tre månedene og må taes med / leveres på neste medlemsmøte, den 23. september. Da vil bildene presenteres og evalueres.

Referat fra møte mandag 26. august 2019

I alt fem personer stilte på høstens første møte.

Tema som ble diskutert :

  • klubbens hjemmeside

  • hvordan avholder vi fotokonkurransene fremover

  • tema for de neste møtene

 

Hjemmeside

Den ”gamle” hjemmesiden er fortsatt ikke tilgjengelig for klubbens medlemmer på noen aktiv måte. Hvis det ikke kommer en umiddelbar endringav situasjonen, er beste løsning å erstatte hjemmesiden med en helt ny.

Det ble utnevnt en komite med mandat å sjekke ut alternative løsninger. Her deltar Karl J,  Ole Kristian og Olav.

Løsningen må være så enkel som mulig, men inneholde muligheten for spesifikke medlemssider hvor alle medlemmer har fri tilgang til all info. Styremedlemmer må kunne oppdatere møterefrater og andre dokumenter.

Editering av hjemmesidens funksjonalitet begrenses til en person – men med en reserve.

 

WIX ble nevnt som eksempel på mulig leverandør.  Brukt bl.a. av en fotoklubb i Agder med godt resultat. Tore er dessuten kjent med den fra en annen klubb.

 

I forbindelse med en eventuell ny hjemmeside kan det være av interesse å hente ut en del historikk, møtereferater, vedtekter o.a.

I tillegg er det mange bilder som ligger inne og som på en eller annen måte må lastes ut/overføres til disk.

Dette må Bjørn Erik ordne med før eksisterende hjemmeside taes ned.

 

Hvordan avvikle fotokonkurranser

Bilder som skal være med i en konkurranse taes med til møtet på minnebrikke/minnepenn og leveres møteleder. Denne laster bildene inn på klubbens pc,

Når alt er klart, presenteres bildene ett for ett. Avstemming foregår ved at hver møtedeltaker på tre lapper angir hvilke bilder de vil ha som hhv nr. 1, 2 og 3.

Stemmene samles og telles opp på møtet.

Bildene skal være ”ferske”, dvs helst tatt i forbindelse med konkurransen og ikke eldre enn ett år. Maks tre bilder per deltaker.

 

Tema for neste møte

Det ble bestemt at neste møte, mandag 9. september, blir et utemøte så sant været tillater.

Vi møtes på parkeringen ved Gjerpen Kirke for derfra å ta oss bort til det nye fugletårnet ved Børsesjø. Fremmøte kl. 1800.

 

I tillfelle dårlig vær, blir det portrettfotografering inne på biblioteket.

Beskjed blir gitt når værmeldingen foreligger en dag eller to før møtet.

 

Møtet 23. september blir det fotokonkurranse med bilder tatt på forrige møte.

 

Referat fra møtet 13. mai 2019

Seks personer, eller ca 1/4-del av klubbens betalende medlemmer, var på møtet i dag, mandag 13. mai.

Status for klubbens hjemmeside er at den fortsatt ikke er tilgjengelig for innlogging selv om den nå kommer opp når den adresseres på nettet. Muligheten til å etablere en hjemmeside som er mindre avhengig av en person bør undersøkes.

Klubben er veldig avhengig av en fungerende hjemmeside. Både for aktiviteten i klubben, men også for å vise omverden at klubben eksisterer. – En ide å høre om klubben får sette opp informasjon om møtene på info-tavla på biblioteket?

Ny bankkonto for klubben er på plass. Det samme er oppdateringen av klubbens navn og styre i Brønnøysundregisteret.

 

Diverse bilderedigeringsfunksjoner i Adobe Lightroom ble gjennomgått og til dels demonstrert. Bl.a. edring av lys/skygge v.hj.av Alt+skyver for hhv. Whites and Blacks.

Det ble dessuten påpekt at ”gamle”, kjøpte utgaver av Lightroom nå ikke lengre oppdateres og at det derfor etter hvert ikke vil være mulig å hente inn råfiler fra nyere kameraer. Alternativet er å leie Lightroom og Photoshop på årsbasis

Andre programmer finnes. For eksempel On1, Topas Studio, FastStone og fra Adobe, Adobe Elements.

 

Dette var siste møtet for sesongen. Vi møtes igjen i august. Da starter vi med møte annenhver uke. Alle fotovenner ønskes en god sommer.

 

Referat fra møtet 8. april 2019

Fem medlemmer var på møtet i dag, mandag 8. april.

Det ble først en liten gjennomgang av de gjennomførte undersøkelsenene om hvem som fortsatt ønsker å være medlem av klubben og hvilke møtetidspunkter som passer medlemmene best.

I og med vi fortsatt venter på ny bankkonto, (avtalen må signeres av alle i styret), er det for tidlig å si eksakt hvor mange betalende medlemmer vi har, men det er 26 bekreftende tilbakemeldinger.

Når det gjelder tidspunkt for møtene – som fra høsten av blir to ganger i måneden, er det relativt klar beskjed. De fleste ønsker møtene lagt til 2. og 4. mandag i måneden. Halvparten av de som svarte ønsker dessuten å starte møtet kl 1800 og ikke som nå, kl 1830.

 

Hovedtemaet for møtet, Adobe Lightroom, måtte utgå på grunn av manglende pc med programvare.

 

Restart av klubbens hjemmeside ble etterlyst.

Før årsmøtet for en måned siden, var det sagt at det var kun to uker unna. Den er fortsatt like død.

Referat fra møtet 11. mars 2019

Fire medlemmer var på møtet som ble avholdt som en fortsettelse av klubbens årsmøte samme kveld.

 

Møtefrekvens og møtetidspunkter

Forslaget på årsmøtet om å kutte ut klubbens kveldsmøter ble det som fremgår av årsmøtereferatet nedstemt.

Begrunnelsene for dette var at det ville være ensbetydende med nedleggelse av klubbens fotogruppe som dermed ville ”dø ut”.  Møter på dagtid er ikke et alternativ for de medlemmene som fortsatt er i jobb og anses heller ikke gunstig for en eventuell rekruttering av nye, yngre medlemmer.

 

Med kun ett møte i måneden, slik som vi har hatt det det siste året, blir det fort både to og tre måneder mellom hver gang det passer å stille. Dette er derfor heller ingen god løsning.

Frekvens og tidspunkt bør tilbake til slik det var, med et møte hver 14. dag.
Det ble foreslått å spørre medlemmene om hvilke dager og tider som passer best.

 

Klubbens hjemmeside

Uten hjemmeside er klubben ”usynlig” og vi kan glemme nyrekruttering og sannsynligvis også opprettholdelse av status mht nåværende medlemsmasse.

Å få den gamle hjemmesiden, (eventuelt en helt ny), til å fungere igjen må derfor prioriteres.

 

Referat fra møtet 11. februar 2019

Til orientering var vi 3 personer tilstede på møtet i går. Jeg snakket litt om bruk av CW fotobok programmet. Vi så også på manual på norsk for Lightroom og et gammelt polaroid kamera.
Den siste som kom var han fra Bergen som var innom på et av de forrige forrige møtene.

Hvis ikke frammøtet blir bedre bør vi vurdere og legge ned kveldsmøtene inntil nytt styre melder sin interesse.

Hjemmesiden klubben har hatt til nå, har kvaliteter og funksjonalitet som er vanskelig å få i de mere generelle løsningene som tilbys på nettet. Det er derfor ønkelig at denne kommer på plass igjen.

Bjørn Erik har overfor Kåre antydet at han vil kunne ha den gamle hjemmesiden i drift igjen i løpet av 14 dager. Dvs om en til to uker fra nå. Det er en større jobb med omprogrammering som må gjøres. 

Dersom dette strander, må klubben vurdere å bruke noen av de oppsparte midlene til å få på plass en ny hjemmeside.

Facebook er IKKE et alternativ.

 

Fotokonkurranser

Det er ønskelig å komme i gang igjen med de månedlige fotokonkurransene. En forutsetning er imidlertid at vi har et fora å legge inn bildene i (= hjemmeside).

Alternativet kan være papirbilder med avstemming på møtene.

 

Konkurransereglene bør justeres noe. Det bør etterstrebes at bildene som leveres er bilder tatt i forbindelse med konkurransen, eller at de i det minste ikke har vært benyttet i tidligere konkurranser.

 

Aktiviteter

Det er ønskelig med fellesarrangementer – fototreff ute eller inne  - hvor bildetaking eller bruk av kamera og/eller tilbehør  er tema.

Det bør legges til rette for at medlemmene selv skal kunne initiere spontane fotoseanser – f.eks. utflukt til ”byen”, Mølen eller andre steder. Dvs. alle må ha tilgang til de andre medlemmenes telefonnummer/mailadresser for å initiere en lokal fototreff helt på sparket.

Det sendes en henvendelse til samtlige registrerte medlemmer hvor de bes om å bekrefte at de fortsatt ønsker å stå som medlem og hvordan de enklest kan kontaktes. (Tlf/sms/e-mail).

 

Møtet ble avsluttet med kaffe og kake.

 

Referat fra møtet 14. januar 2019

I dag mandag 14. februar 2019, stilte sju personer hvorav en for første gang, på møtet i fotoklubben.

 

Møtet ble i hovedsak brukt til en gjennomgang og erfaringsutveksling omkring import- og arkiv-funksjonen i Adobe Lightroom. Det var enighet om å fortsette med develop-funksjonen på neste møte.

 

Leif hadde med regning fra Porsgrunn Kommune på videogruppas leie av møtelokaler første halvdel av 2018. Den må snarest overleveres Bjørn Erik for betaling.

I tillegg må biblioteket/kommunen få beskjed om hvem som skal ha regningene. Det er ikke Leif.

 

Årsregnskapet for 2018 er enda ikke klart. Før det foreligger, kan det ikke sendes ut noen inkalling til årsmøte i klubben.

Neste møte, mandag 11. februar, blir derfor et vanlig møte.

bottom of page