top of page

Porsgrunn Foto og Videoklubbs regler ved de månedlige konkurransene

 1. Kun medlemmer kan delta i klubbens konkurranser.
   

 2. For å gjennomføre en fotokonkurranse , må det minst innleveres 7 bilder fra minimum 3 medlemmer.
  Medlemsmøtet kan gjøre unntak dersom det ønskes.

   

 3. Det er ikke anledning til å delta med det samme bildet mer enn en gang. I slike tilfeller skal bilde tas ut av konkurransen.
   

 4. Bilder som innleveres til klubbens konkurranser må være som følger :
        - Papirbilder må minst være i størrelse 13 x 18. De skal ikke være montert.
        - Lysbilder skal leveres i rammer.
        - Digitale bilder kan være opp til 2100 x 1400 pixler og inntil 2 Mb
        - Bildene må være tatt i løpet av de siste 12 ukene forut for konkurransen.

   

 5. Innlevering av digitale bilder gjøres ved å sende de som vedlegg i en e-mail enten til klubbens formann eller til den som er ansvarlig for klubbens hjemmeside.
   

 6. Alle medlemmer i klubben kan avgi stemme i en pågående konkurranse.
  Hver person kan kun stemme en gang i hver konkurranse.
  Det er ikke tillatt å stemme på egne bilder.

   

 7. Den som deltar i en konkurranse er pliktig til å avgi stemme i konkurransen for at hans/hennes bilder skal være tellende. Unnlater en fotograf å stemme, skal hans/hennes  bilder taes ut av konkurransen.
   

 8. Det stemmes ved å angi rekkefølgen av de fem bildene som en mener er de fem beste bildene i konkurransen.
  Bildene som den enkelte stemmer på gis poeng etter følgende skala:
  1. plass = 8 poeng     2. plass = 5 poeng     3. plass = 3 poeng     4. plass = 2 poeng     5. plass = 1 poeng
  Fra og med 6. plass gis ingen poeng.

   

 9. Vinner er den som i sum har fått flest poeng. Nummer to er den som har nest flest osv.
   

 10. Klubben forplikter seg til å ha minimum 2 konkurranser i året for å kunne kåre årets fotograf og årets bilde.
   

 11. Årets bilde kåres ved en egen avstemming der de enkelte månedlige vinnerbildene er de det stemmes over.
   

 12. Årets fotograf bestemmes ved at det gis poeng til den enkelt fotograf ut fra vedkommendes plasseringer i hver av de avholdte konkurransene i det angjeldende året etter følgende skala:
  1. plass = 15 poeng
  2. plass = 12 poeng
  3. plass = 10 poeng
  Deretter gis poeng med synkende verdi, 1 poeng mindre for hver plass tom plass 12.

   

bottom of page