top of page
Møteprogram 2024

Det er medlemsmøte på Porsgrunn Bibliotek kl 10:00 hver tredje torsdag i måneden med unntak av mai.

 

For vinter/vår 2024 er det planlagt møter på følgende datoer:

18. januar 2024 kl. 10:00

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

15. februar 2024  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

21. mars 2024  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

18. april 2024  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene:

  • Alle lokale regler skal følges.

bottom of page