top of page

Tillitsverv i Porsgrunn Foto- og Videoklubb

For 2023 har klubbens styre følgende sammensetning :

  • Formann

  • Sekretær

  • Kasserer

  • Styremedlem

  • Styremedlem

  • Styremedlem

  • IT ansvarlig

Valgkomite:

  • Leder

  • Valgkomitemedlem

Revisor

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Karl J Gundersen

Olav M Fostervoll

Bjørn Strømme

Terje M Hermansen

​​

Kåre Solberg

Leif Øverbø

Andreas Søli

bottom of page