top of page

Referat fra møtet 12. februar 2018

I dag mandag 12. februar 2018, stilte fem personer på møtet i fotoklubben.

Det ble en del meningsutveksling omkring tiltak som kan, bør eller må gjøres for å få opp interessen for klubben og helst øke aktivitetsnivået.

Det vil i løpet av de nærmeste dagene bli sendt ut innkalling til årsmøte og i den forbindelse vil det bli fremmet et par konkrete tiltak som årsmøtet må ta stilling til.

Årsmøte blir holdt mandag 5. mars kl 1830 på Porsgrunn Bibliotek.

Planen var å dele ut premie for Årets Fotograf og Årets Bilde 2017 på dette møtet, men siden vi var så få og heller ikke han som ble årets fotograf var til stede, ble dette utsatt.

Referat fra møtet 14. mai 2018

Hele fire personer ”trosset” varmen og stilte på møtet i klubben mandag 14. mai. Møtet var det siste før sommerferien.

Det ble diskutert litt rundt mulige temaer for møtene til høsten. Foto og video er i sterk utvikling både med hensyn til utstyr og program for etterbehandling, så det bør ikke mangle på interessante temaer fremover. Et konkret ønske om tema ble fremsatt, astrofotografering, men klubbens medlemmer representerer i sum en kompetanse som gjør at det vil være mulig å håndtere mange emner på sparket. Ethvert spørsmål eller ønske er derfor velkomment.

 

Vi fortsetter møtene på biblioteket i Porsgrunn andre mandag i måneden og starter opp igjen i august. Innkalling blir sendt på mail.

 

God fotosommer alle sammen!

 

Referat fra møtet 13. august 2018

Sju medlemmer stilte på møtet mandag 13. august som, fordi biblioteket var stengt da vi kom dit, ble holdt i fellesarealet i leilighetsbygget i Olavsgate 15. Ole ordnet med både dette og med kaffe til alle.

Etter litt prat om manglende oppdatering av klubbens hjemmesider både med hensyn til årsmøtereferat, aktivitetsplaner og særlig medlemsoversikten, (ingen vet hvem som er betalende medlem per i dag), ble det fokusert på møteprogram fremover.

Det er satt opp fire møter til før jul. Møtene holdes den andre mandagen i måneden, det vil si den  Følgende program ble foreslått :

 • Torbjørn Berg som tidligere har tatt bilder for Ta, Varden og Dagbladet, nå pensjonist, kommer og snakker om sin hobby fuglefotografering

 • Astrofotografering – Alexander Jonsaas vil ta oss gjennom emnet
  - en møtekveld med en teoretisk del
  - en møtekveld hvor vi tar turen ut for å prøve

 • Portrettfotografering – teori og praksis - hvordan bruke klubbens studioblitser
  - vi prøver oss med møterommet på biblioteket som studio

 

Porsgrunn kommune har kommet med en forespørsel om vi kan stille med bilder til en utstilling i Ælvespeilet i januar 2019 i forbindelse med et frivillighetsarrangement.
Tema er ”Frivillighetsåret 2018”.

Referat fra møtet 10. september 2018

Skuffende fire medlemmer stilte på møtet mandag 10. september for å høreTorbjørn Berg fortelle om fuglefotografering og se hans veldig flotte fuglebilder.

Han har tidligere tatt bilder for TA, Varden og Dagbladet og i følge en artikkel i Varden har han norgesrekord i å fotografere brudepar og har hatt jobb på sykehuset med å fotografere døde mennesker. Som pensjonist er det fugler, og da spesielt rovfugler som festes til billedbrikka.

De frammøtte fikk tips både med hensyn til utstyr og teknikker og de fikk informasjon om gode lokaliteter for fugleobservasjon og fotografering i Grenlandsområdet.

Den siste delen av møtet ble det pratet litt om behov for nytt lager for klubbens fellesutstyr så som utstillingsmontere, studioblitser og diaz-fremviser. Likeledes kom vi litt inn på det lave antallet frammøtte og hva det kan ha å si for videre drift av klubben.

 

Minner om neste møte som er mandag 8. oktober. Alexander Jonsaas kommer (fra Kongsberg) for å gi oss en innføring i nattfoto.

 

Referat fra møtet 08. oktober 2018

Bra fremmøte. Hele ni medlemmer tilstede for å høre Alexander Jonsaas fortelle og forklare hvordan han tar sine natt-/astrobilder. Vi fikk mange nyttige tips om utstyr og innstillinger av kamera og vi fikk sett mange flotte stjernebilder og nordlysbilder. I tillegg viste han oss noen spektakulære bilder med bl.a. brennende stålull og spesielle rør med lommelykt som lyskilder.

De beste bildene får vi ved å bruke vidvinkel med stor blenderåpning, (f 2.8), og ikke alt for lang lukkertid. Det siste for at stjernene ikke skal bli til streker. Betyr relativ høy ISO, (3200), noe som igjen setter krav til et godt kamera. Solid/støtt stativ er nødvendig og fjernutløser er ”kjekt å ha”.

Han  hadde noen referanser til programmer/hjemmesider med relevant info eller hjelpemidler :

 • PhotoPills.com

 • My aurora forecast (App store)

 

Vi ble enige om at vi på neste møtekveld forsøker å komme oss ut for å se om vi kan praktisere noe av det vi lærte . Planen er, dersom været er godt nok, å møte på biblioteket en time tidligere, (1730), kjøre opp til Lanner og parkere der stien inn til Sortilen begynner. Gå inn dit og rigge oss til for natt-/astrofotografering.

 

Neste møtedkveld er mandag 12. november.

 

Referat fra møtet 12. november 2018

Planen var å kjøre opp til Lanner og gå inn til Sortilen for å prøve oss  på natt-/astrofotografering, men været var ikke helt på vår side. Yr meldte tåke og overskyet og lett regn utover ettermiddagen/kvelden, så det ble kalt inn til vanlig innemøte på biblioteket i steden.

Her stilte fem medlemmer som i løpet av kvelden fikk en liten innføring i bruken av klubbens studioblitser til portrettfotografering og noen tips i hvordan lysutstyr/blitser kan stilles opp og hva det kan være greit å tenke på for å få gode portrettbilder.

 

Her er noen koblinger til nettsider med tips:

Ljussättning i studio med smarta verktyg » Studiofotografering » Designera

Porträttfotografering ‹ Fotograf Daniel Hjalmarsson

Mitt mest populära inlägg – Fotograf Stefan Tell

Lärobok foto

Studiofotografering-arkiv – Fotograf Stefan Tell

Porträttfotograf ger bra tips på ljussättning i fotostudion | Digitalfotoforalla.se

5 tips vid porträttfotografering | Digitalfotoforalla.se

Så tar du den perfekta profilbilden | Digitalfotoforalla.se

Så fotograferar du porträtt med studioljus | Digitalfotoforalla.se

 

Neste møtekveld er mandag 10. desember.

 

P.s.

Et av klubbens medlemmer har et objektiv, en Minolta 50mm, som han ikke har bruk for lengre. Om noen ønsker å overta objektivet, ta kontakt.

 

Referat fra møtet 10. desember 2018

Det ble ikke sendt ut noen innkalling til møtet denne gang, så selv om det etter hvert kom med i Vardens  ”Det skjer” og i god tid lå ute på TA’s ”På plakaten” både på nett og i avisa, får vi tro at dette er forklaringen på det meget lave fremmøtet.

Møtet var tenkt å være en idedugnad mht. hva vi skulle ta opp som tema på møtene neste år. Nå ble det veldig lite prat om dette, men halvparten av de fremmøtte hadde ønsker om tips i forbindelse med organisering av bilder og kanskje særlig eksport av ferdigbehandlede bilder fra Lightroom.

 

Undertegnede har derfor et forslag til hovedtema på møtene for våren 2019.

Lightroom er en programvare som antagelig flere medlemmer i klubben benytter i større eller mindre grad. Det kan derfor være en ide å ta for seg de stegene i arbeidsprosessene fra bilder lastes opp på pc’en til de er ferdig behandlet og lagt klare for utskrift eller annen presentasjon hvor Lightroom er et naturlig verktøy. Kom gjerne med innspill/tilbakemeldinger på forslaget.

 

Neste års møter holdes som i høst, den andre mandagen i måneden. Unntaket er siste møtet før sommerferien, hvor møtet må flyttes en uke pga. Pinse.

 

Første møte neste år er mandag 10. januar. Tid og sted som vanlig på Porsgrunn Bibliotek kl 1830.

Minner også om at det avholdes årsmøte mandag 5. februar. Og at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret fire uker i forveien.

 

God jul og riktig godt fotoår til alle sammen.

bottom of page