top of page
Videogruppens møteprogram

Videogruppen møtes den tredje torsdagen i måneden i møtesalen

på Porsgrunn Bibliotek kl 10:00.

Møtene avholdes så sant korona-situasjonen tillater det. Informasjon sendes ut i forkant.

Torsdag 25. august kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 15. september kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 20. oktober kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 17. november kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 08. desember kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Møtene er uformelle og både sosiale og tekniske temaer taes opp - hovedsaklig med relevans til video eller film.

NB! Gruppen møtes nå kun den tredje torsdagen i måneden.

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene:

bottom of page