top of page
Fotogruppens møteprogram

Fotogruppen møtes en mandag i måneden på Porsgrunn Bibliotek kl 18:30.

 

Møtene avholdes så sant korona-situasjonen tillater det. Informasjon sendes ut i forkant.

For høsten 2022 er det planlagt møter på følgende datoer:

12. september 2022 kl. 18:30

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde for august.

Presentasjon av kameraet Nikon Coolpix P1000

10. oktober 2022  kl. 18:30

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde for september.

Tema så langt vi rekker: Billedredigering/Utsnitt/Motivfokus

14. november 2022 kl. 18:30

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde for oktober.

Tema: Vi fortsetter der vi slapp sist.

12. desember 2022  kl. 18:30

Medlemsmøte - Sted ikke bestemt

Resultat månedens bilde for november.

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene:

  • Alle lokale regler skal følges.

bottom of page