top of page

Medlemsmøte 19. januar 2024

I alt 6 medlemmer stilte på årets første klubbmøte på biblioteket i Porsgrunn.

Her fikk vi bl.a. se en video Andreas hadde laget fra steinbruddet i Tvedalen i Vestfold hvor de fortalte  (og viste) hvordan Larvikitt blir utvunnet og hvor spesiell denne steinen er ikke bare i norsk sammenheng, men i verden i det hele.

I tillegg til andre relevante temaer, (kulde og snø), ble det enighet om et forslag til klubbens årsmøte.

Forslaget går på å fjerne innkreving av årskontingent fra medlemmene og at klubbens utgifter, (møtelokaler og hjemmeside), dekkes av oppsparte midler inntil disse er oppbrukt. Dette vil bl.a. forenkle klubbens behov for administrasjon.

/Olav

bottom of page