Videogruppens møteprogram

Videogruppen møtes den tredje torsdagen i måneden i møtesalen

på Porsgrunn Bibliotek kl 10:00.

Møtene avholdes så sant korona-situasjonen tillater det. Informasjon sendes ut i forkant.

Torsdag 20. januar kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 17. februar kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 17. mars kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 21. april kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 19. mai kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Torsdag 16. juni kl. 10:00

Medlemsmøte videogruppa, Porsgrunn Bibliotek

Møtene er uformelle og både sosiale og tekniske temaer taes opp - hovedsaklig med relevans til video eller film.

NB! Gruppen møtes nå kun den tredje torsdagen i måneden.

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene: