Fotogruppens møteprogram

Fotogruppen møtes en mandag i måneden på Porsgrunn Bibliotek kl 18:30.

 

Møtene avholdes så sant korona-situasjonen tillater det. Informasjon sendes ut i forkant.

For 2022 er det planlagt møter på følgende datoer:

10. januar 2022 kl. 18:30

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

MØTET ER AVLYST

14. februar 2022  kl. 18:30

Årsmøte - Porsgrunn Bibliotek

Årsmøte med valg. Deretter presentasjon av Årets Bilde 2021 og

Årets Fotograf 2021.

14. mars 2022  kl. 18:30

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde.

04. april 2022  kl. 18:30

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde.

09. mai 2022  kl. 18:30

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

Resultat månedens bilde.

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene:

  • Alle lokale regler skal følges.