top of page
Møteprogram 2023

Det er medlemsmøte på Porsgrunn Bibliotek kl 10:00 hver tredje torsdag i måneden unntatt mai.

NB! Det skal avholdes årsmøte i klubben om kvelden 20. februar.

 

For våren 2023 er det planlagt møter på følgende datoer:

19. januar 2023 kl. 10:00

Medlemsmøte Porsgrunn Bibliotek

16. februar 2023  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

20. februar 2023 kl. 18:30

Årsmøte - Porsgrunn Bibliotek

16. mars 2023  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

20. april 2023  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

25. mai 2023  kl. 10:00

Medlemsmøte - Porsgrunn Bibliotek

Husk restriksjoner for å ivareta smittevernreglene:

  • Alle lokale regler skal følges.

bottom of page