top of page

Innleverte bilder til konkurransen for sommeren 2023 med tema "Sommer"

Dette er bilder som er innlevert til den pågående konkurransen.

Du avgir stemme ved å sende en sms med tallene på de fem beste bildene

i den rekkefølge du vil rangere dem fra første til femte plass.

NB! Du skal ikke stemme på dine egne bilder.

(F.eks: 8, 2, 5, 14, 7)

Send svaret ditt på sms til 906 21 833 senest

17. september 2023.

Alternativt kan du sende svaret ditt i en e-mail som svar på innbydelsen til å avgi stemme.

Bildene får da poeng som følger :

8 poeng til det bildet du setter som det beste, 5 poeng til nummer to, 3 poeng til nummer tre, deretter 2, 1, 0, 0... osv

NB! Du må klikke på et av bildene for å se disse i full størrelse.

Bla deretter igjennom et og et ved hjelp av pilene på høyre/venstre side.

bottom of page